001

WIELBIJ MOCARZA I KRÓLA WSZECHŚWIATA

 


 

1. Wielbij, ma duszo, Mocarza i Króla
wszechświata! Niech się twa prośba z
gorącą podzięką przeplata. W górę się
zwróć! Harfo i lutnio, się zbudź! Niechaj
pieśń w niebo ulata!

2. Wielbij, ma duszo, Mocarza, co ziemi
obroty; Sprawił, i w niebo orlimi podnosi cię
loty; Który ci dał W dobrach rozlicznych
twój dział Ze Swej Ojcowskiej szczodroty.

3. Wielbij Mocarza, gdyż cudownie cię
ukształtował; Zdrowiem obdarzył i drogę ci
zawsze torował; Wśród iluż trwóg Wielki,
potężny ten Bóg, Ciebie pod skrzydła swe
chował.

4. Wielbij, ma duszo, Mocarza, co ci
błogosławił, Który w strumieniach miłości
się tobie objawił. Duchu mój, miej Boga
w pamięci wciąż swej, Byś Jego wszechmoc
wciąż sławił!

 

001WIELBIJ MOCARZA I KRÓLA WSZECHŚWIATA
003JEZU DROGI
005O JAK BŁOGIE JEST TO MIEJSCE
006BÓG JEST MIĘDZY NAMI
012PÓJDŹMY, ŚPIEWAJMY
017GDY SPOGLĄDAM NA TEN ŚWIAT
020DUSZO MOJA
022BOŻE WIELKI
038KOCHAM TWÓJ, BOŻE, DOM
047CHWALCIE PANA
058WIELBIJMY BOGA
059OJCZE NIEBIESKI
067JAK SZUKA JELEŃ
076PRZY WODZIE ŻYCIA
079PRAWDA O BIBLII
101JEZU CHRYSTE, PANIE CHWAŁ
104O, ZOSTAW TROSKI
108PRZYBĄDŹ DO NAS, DROGI PANIE
112MOJE SERCE DZIŚ RADUJE SIĘ
152STARY KRZYŻ
185TRĄBCIE WOKOŁO
186WKRÓTCE PRZYJDZIE NASZ ZBAWCA
200PATRZ, NADCHODZI ZBAWCA
212NADCHODZI DZIEŃ
245BARANKU BOŻY, POMÓŻ MI!
257SŁYSZAŁEM ZBAWCY GŁOS
262BO ON ŻYJE
277CUDOWNA ŁASKA
281COŻBYM MIAŁ BEZ CIEBIE, JEZU MÓJ?
300NIC, TYLKO ŚPIEWAĆ
308ON SZCZĘŚCIEM MYM
309PIĘKNO JEZUSA
316O, BŁOGA PEWNOŚĆ
325POTRZEBUJĘ CIĘ
326CÓŻ BYM MIAŁ BEZ CIEBIE
327PŁYNIE HYMN WDZIĘCZNOŚCI
360CHCĘ BLIŻEJ CIEBIE BYĆ
361WSZYSTKO TOBIE DZIŚ ODDAJĘ
368CHODZIĆ WCIĄŻ PANEM
370JEŻELI CHCESZ RADOSNYM BYĆ
372ŁÓDŹ MOJA PŁYNIE
373Z JEZUSEM RADOŚNIE WĘDRUJĘ
386WIELKI BOŻE
391BLIŻEJ, O JEZU
395BÓG ABRAHAMA
396PRZED TRONEM ŁASKI TWEJ
397JEŚLI USTANIESZ, MÓJ BRACIE
399W BOGU UFNOŚĆ MAM
400UCZ MNIE MODLIĆ SIĘ
406WIERZYĆ MNIE, PANIE, UCZ!
431DZIEŃ PO DNIU
438SŁYSZĘ, JAK MNIE WZYWA JEZUS
455NIE LĘKAJ SIĘ
458W OGRODZIE
460POWIEDZ ZBAWCY
486CHOĆ BOGACTWA NIE MAM
532O, NIE CZEKAJ
544JAK LATARNIA MORSKA
646GDY TYLKO ŚWIT
672GDY SIĘ ROZŚPIEWA PORANNY CHÓR
681Z BOGIEM