006

BÓG JEST MIĘDZY NAMI

 

 

1. Bóg jest między nami, Cześć Mu
oddawajmy, Imię Jego wysławiajmy!
Pośród nas Najświętszy! Serca swe
uciszmy, Kornie czoła przed Nim zniżmy!
Kto Go zna, w sercu ma, Niechaj Go
wysławia, Radość swą objawia.

2. Bóg wśród nas obecny! Cherubiny Jemu
służą jako Panu swemu, „Święty, Święty,
Święty!” Wdzięcznie Mu śpiewają, Gdy
przed tronem Jego stają. Na głos nasz,
Panie, zważ, Przyjmij skromne dary: Na-
szych serc ofiary.

3. My się wyrzekamy Wszelkich czczych
marności, Uciech świata i radości. Wolę,
duszę, ciało, Życie swe składamy, Na Twą
własność oddawamy. Tylko Ty, naszej czci
Godzien jesteś, Boże! Czcimy Cię w
pokorze.

4. Ty przenikasz wszystko! Światło Twe
bez cienia Me oblicze opromienia. Jak ku
słońcu dążą Pełne krasy kwiaty, Zdobne w
różnobarwne szaty, Tak i ja, własność Twa,
Myśl do Ciebie wznoszę, O Twe światło
proszę.

 

001WIELBIJ MOCARZA I KRÓLA WSZECHŚWIATA
003JEZU DROGI
005O JAK BŁOGIE JEST TO MIEJSCE
006BÓG JEST MIĘDZY NAMI
012PÓJDŹMY, ŚPIEWAJMY
017GDY SPOGLĄDAM NA TEN ŚWIAT
020DUSZO MOJA
022BOŻE WIELKI
038KOCHAM TWÓJ, BOŻE, DOM
047CHWALCIE PANA
058WIELBIJMY BOGA
059OJCZE NIEBIESKI
067JAK SZUKA JELEŃ
076PRZY WODZIE ŻYCIA
079PRAWDA O BIBLII
101JEZU CHRYSTE, PANIE CHWAŁ
104O, ZOSTAW TROSKI
108PRZYBĄDŹ DO NAS, DROGI PANIE
112MOJE SERCE DZIŚ RADUJE SIĘ
152STARY KRZYŻ
185TRĄBCIE WOKOŁO
186WKRÓTCE PRZYJDZIE NASZ ZBAWCA
200PATRZ, NADCHODZI ZBAWCA
212NADCHODZI DZIEŃ
245BARANKU BOŻY, POMÓŻ MI!
257SŁYSZAŁEM ZBAWCY GŁOS
262BO ON ŻYJE
277CUDOWNA ŁASKA
281COŻBYM MIAŁ BEZ CIEBIE, JEZU MÓJ?
300NIC, TYLKO ŚPIEWAĆ
308ON SZCZĘŚCIEM MYM
309PIĘKNO JEZUSA
316O, BŁOGA PEWNOŚĆ
325POTRZEBUJĘ CIĘ
326CÓŻ BYM MIAŁ BEZ CIEBIE
327PŁYNIE HYMN WDZIĘCZNOŚCI
360CHCĘ BLIŻEJ CIEBIE BYĆ
361WSZYSTKO TOBIE DZIŚ ODDAJĘ
368CHODZIĆ WCIĄŻ PANEM
370JEŻELI CHCESZ RADOSNYM BYĆ
372ŁÓDŹ MOJA PŁYNIE
373Z JEZUSEM RADOŚNIE WĘDRUJĘ
386WIELKI BOŻE
391BLIŻEJ, O JEZU
395BÓG ABRAHAMA
396PRZED TRONEM ŁASKI TWEJ
397JEŚLI USTANIESZ, MÓJ BRACIE
399W BOGU UFNOŚĆ MAM
400UCZ MNIE MODLIĆ SIĘ
406WIERZYĆ MNIE, PANIE, UCZ!
431DZIEŃ PO DNIU
438SŁYSZĘ, JAK MNIE WZYWA JEZUS
455NIE LĘKAJ SIĘ
458W OGRODZIE
460POWIEDZ ZBAWCY
486CHOĆ BOGACTWA NIE MAM
532O, NIE CZEKAJ
544JAK LATARNIA MORSKA
646GDY TYLKO ŚWIT
672GDY SIĘ ROZŚPIEWA PORANNY CHÓR
681Z BOGIEM