006

BÓG JEST MIĘDZY NAMI

 

 

1. Bóg jest między nami, Cześć Mu
oddawajmy, Imię Jego wysławiajmy!
Pośród nas Najświętszy! Serca swe
uciszmy, Kornie czoła przed Nim zniżmy!
Kto Go zna, w sercu ma, Niechaj Go
wysławia, Radość swą objawia.

2. Bóg wśród nas obecny! Cherubiny Jemu
służą jako Panu swemu, „Święty, Święty,
Święty!” Wdzięcznie Mu śpiewają, Gdy
przed tronem Jego stają. Na głos nasz,
Panie, zważ, Przyjmij skromne dary: Na-
szych serc ofiary.

3. My się wyrzekamy Wszelkich czczych
marności, Uciech świata i radości. Wolę,
duszę, ciało, Życie swe składamy, Na Twą
własność oddawamy. Tylko Ty, naszej czci
Godzien jesteś, Boże! Czcimy Cię w
pokorze.

4. Ty przenikasz wszystko! Światło Twe
bez cienia Me oblicze opromienia. Jak ku
słońcu dążą Pełne krasy kwiaty, Zdobne w
różnobarwne szaty, Tak i ja, własność Twa,
Myśl do Ciebie wznoszę, O Twe światło
proszę.

 

002PANIE, OŻYW NAS SWĄ MOCĄ
005O JAK BŁOGIE JEST TO MIEJSCE
006BÓG JEST MIĘDZY NAMI
008STAŃ POŚRÓD NAS
012PÓJDŹMY, ŚPIEWAJMY
022BOŻE WIELKI
028CZEŚĆ DLA STWÓRCY
029ALLELUJA
059OJCZE NIEBIESKI
067JAK SZUKA JELEŃ
079PRAWDA O BIBLII
093SOBOTNI DZIEŃ
112MOJE SERCE DZIŚ RADUJE SIĘ
127O BOŻE, TYŚ CHWAŁĄ MĄ
130PROWADŹ MNIE
146OPOWIEDZ MI O JEZUSIE
185TRĄBCIE WOKOŁO
186WKRÓTCE PRZYJDZIE NASZ ZBAWCA
189POWSTAŃCIE CHRZESCIJANIE
200PATRZ, NADCHODZI ZBAWCA
209CZEKA NAS WIECZNEJ RADOŚCI KRAJ
212NADCHODZI DZIEŃ
213PAN ZABIERZE NAS
214WKRÓTCE, WKRÓTCE JUŻ
219ZWRÓĆ SWÓJ WZROK
220CZY MASZ MIEJSCE DLA JEZUSA?
240PAN CZEKA U DRZWI
250SKAŁO WIECZNA
262BO ON ŻYJE!
263CHRYSTUS STOI U SERCA DRZWI
264KIEDY ŻYŁEM W GRZECHACH
280ZAŚPIEWAJMY POCHWALNY CHYMN
284GDY ZBAWICIEL WSZEDŁ W SERCE ME
300NIC, TYLKO ŚPIEWAĆ
302CUDOWNE IMIĘ
304W JEZUSIE MOJA RADOŚĆ
306BEZ NIEGO
308ON SZCZĘŚCIEM MYM
310CZY ZNASZ TO IMIĘ
311TYLKO TOBIE UFAM, PANIE JEZU
316O, BŁOGA PEWNOŚĆ
320JAK BRZMI PIĘKNIE IMIĘ JEZUS
329SERCE ZBAWICIELA
352DO CIEBIE, BOŻE MÓJ
359GDY POKÓJ NIEBIESKI BÓG WLAŁ
361WSZYSTKO TOBIE DZIŚ ODDAJĘ
378BYŁO PUSTO
383DZIŚ ZE MNĄ BĄDŹ
386WIELKI BOŻE
397JEŚLI USTANIESZ, MÓJ BRACIE
400UCZ MNIE MODLIĆ SIĘ
405ZAJMIJ UMYSŁ MÓJ
426PRZYJACIELA MAM
430DOM W NIEBIE MAM
431DZIEŃ PO DNIU
472CUDNE JEST NIEBO
475TO MÓJ PAN
479GDY SŁOŃCE ZAJDZIE
480ŚNIĘ O KRAJU
525CZY WY WIECIE?
530STAŃMY WRAZ
559PROŚCIE W DOM
589NALEŻĘ DO JEZUSA
621KAŻDY CZŁOWIEK
625CHCĘ ZA TOBĄ IŚĆ
653STÓJ PRZY MNIE