104

O, ZOSTAW TROSKI

 

 

1. O, zostaw troski, znikomości I pracę
powszedniego dnia! Jedz mannę nieba dziś
w radości, By się wzmocniła dusza twa.
Swe kroki skieruj w miejsce święte, Byś tam
oddawał Bogu cześć, I modły z serca czcią
przejęte, Jak kapłan Bogu pragnął nieść.

2. Me serce, Jezu, poświęciłeś Jedynie
Swoją świętą krwią; W nim Swoją miłość
objawiłeś I światło, które rządzi mną. Niech
znajdzie się w nim manna z nieba, Twa
chwała, jak i prawo Twe, I wszystko to, co
mi potrzeba, Bym ujrzał wybawienie swe.

3. Stawiłem się przed tron Twój, Panie, Na
tchnienie Twe wytężam słuch, Bo wiem: do
służby mnie w pokorze Uzdalnia tylko
Święty Duch. O, niech już zawsze w sercu
moim Zostanie to, co dałeś mi! W miłości
wiecznej Duchem Swoim Wiedź mnie przez
wszystkie życia dni!

 

001WIELBIJ MOCARZA I KRÓLA WSZECHŚWIATA
003JEZU DROGI
005O JAK BŁOGIE JEST TO MIEJSCE
006BÓG JEST MIĘDZY NAMI
012PÓJDŹMY, ŚPIEWAJMY
017GDY SPOGLĄDAM NA TEN ŚWIAT
020DUSZO MOJA
022BOŻE WIELKI
038KOCHAM TWÓJ, BOŻE, DOM
047CHWALCIE PANA
058WIELBIJMY BOGA
059OJCZE NIEBIESKI
067JAK SZUKA JELEŃ
076PRZY WODZIE ŻYCIA
079PRAWDA O BIBLII
101JEZU CHRYSTE, PANIE CHWAŁ
104O, ZOSTAW TROSKI
108PRZYBĄDŹ DO NAS, DROGI PANIE
112MOJE SERCE DZIŚ RADUJE SIĘ
152STARY KRZYŻ
185TRĄBCIE WOKOŁO
186WKRÓTCE PRZYJDZIE NASZ ZBAWCA
200PATRZ, NADCHODZI ZBAWCA
212NADCHODZI DZIEŃ
245BARANKU BOŻY, POMÓŻ MI!
257SŁYSZAŁEM ZBAWCY GŁOS
262BO ON ŻYJE
277CUDOWNA ŁASKA
281COŻBYM MIAŁ BEZ CIEBIE, JEZU MÓJ?
300NIC, TYLKO ŚPIEWAĆ
308ON SZCZĘŚCIEM MYM
309PIĘKNO JEZUSA
316O, BŁOGA PEWNOŚĆ
325POTRZEBUJĘ CIĘ
326CÓŻ BYM MIAŁ BEZ CIEBIE
327PŁYNIE HYMN WDZIĘCZNOŚCI
360CHCĘ BLIŻEJ CIEBIE BYĆ
361WSZYSTKO TOBIE DZIŚ ODDAJĘ
368CHODZIĆ WCIĄŻ PANEM
370JEŻELI CHCESZ RADOSNYM BYĆ
372ŁÓDŹ MOJA PŁYNIE
373Z JEZUSEM RADOŚNIE WĘDRUJĘ
386WIELKI BOŻE
391BLIŻEJ, O JEZU
395BÓG ABRAHAMA
396PRZED TRONEM ŁASKI TWEJ
397JEŚLI USTANIESZ, MÓJ BRACIE
399W BOGU UFNOŚĆ MAM
400UCZ MNIE MODLIĆ SIĘ
406WIERZYĆ MNIE, PANIE, UCZ!
431DZIEŃ PO DNIU
438SŁYSZĘ, JAK MNIE WZYWA JEZUS
455NIE LĘKAJ SIĘ
458W OGRODZIE
460POWIEDZ ZBAWCY
486CHOĆ BOGACTWA NIE MAM
532O, NIE CZEKAJ
544JAK LATARNIA MORSKA
646GDY TYLKO ŚWIT
672GDY SIĘ ROZŚPIEWA PORANNY CHÓR
681Z BOGIEM