112

MOJE SERCE DZIŚ RADUJE SIĘ

 

 

1. Ach, jak moje serce dziś raduje się,
Wolne jest od troski i wdzięcznością tchnie!
Dziś wraz z ludem Bożym śpieszę z serca
nieść Stwórcy, memu Zbawcy, chwałę,
hołd, i cześć!

2. To nie tony dzwonów tak wzywają
mnie, Ale wieczna Miłość dziś do siebie zwie
Słuchać wiecznej prawdy i żywota słów
Dzisiaj, w dzień sobotni, u stóp Zbawcy
znów!

3. Gdzie Jezusa miłość łączy dwóch lub
trzech, Tam w zbawienia słońcu znika z
serca grzech. O, jak lśni się w sercu jasny
promień ten I jak jest mi dobrze dziś, w
sobotni dzień!

4. Wejdźmy z hymnem chwały przez
podwoje bram Do świątyni Pańskiej, Jezus
czeka tam! Chce On nas pokrzepić i otuchę
wlać, Wierny lud swój wzmocnić, wieczny
pokój dać.

 

002PANIE, OŻYW NAS SWĄ MOCĄ
005O JAK BŁOGIE JEST TO MIEJSCE
006BÓG JEST MIĘDZY NAMI
008STAŃ POŚRÓD NAS
012PÓJDŹMY, ŚPIEWAJMY
022BOŻE WIELKI
028CZEŚĆ DLA STWÓRCY
029ALLELUJA
059OJCZE NIEBIESKI
067JAK SZUKA JELEŃ
079PRAWDA O BIBLII
093SOBOTNI DZIEŃ
112MOJE SERCE DZIŚ RADUJE SIĘ
114ZAŚPIEWAJMY NOWĄ PIEŚŃ
127O BOŻE, TYŚ CHWAŁĄ MĄ
130PROWADŹ MNIE
146OPOWIEDZ MI O JEZUSIE
185TRĄBCIE WOKOŁO
186WKRÓTCE PRZYJDZIE NASZ ZBAWCA
189POWSTAŃCIE CHRZESCIJANIE
200PATRZ, NADCHODZI ZBAWCA
209CZEKA NAS WIECZNEJ RADOŚCI KRAJ
212NADCHODZI DZIEŃ
213PAN ZABIERZE NAS
214WKRÓTCE, WKRÓTCE JUŻ
219ZWRÓĆ SWÓJ WZROK
220CZY MASZ MIEJSCE DLA JEZUSA?
240PAN CZEKA U DRZWI
250SKAŁO WIECZNA
262BO ON ŻYJE!
263CHRYSTUS STOI U SERCA DRZWI
264KIEDY ŻYŁEM W GRZECHACH
280ZAŚPIEWAJMY POCHWALNY CHYMN
284GDY ZBAWICIEL WSZEDŁ W SERCE ME
300NIC, TYLKO ŚPIEWAĆ
302CUDOWNE IMIĘ
304W JEZUSIE MOJA RADOŚĆ
306BEZ NIEGO
308ON SZCZĘŚCIEM MYM
310CZY ZNASZ TO IMIĘ
311TYLKO TOBIE UFAM, PANIE JEZU
316O, BŁOGA PEWNOŚĆ
320JAK BRZMI PIĘKNIE IMIĘ JEZUS
329SERCE ZBAWICIELA
352DO CIEBIE, BOŻE MÓJ
359GDY POKÓJ NIEBIESKI BÓG WLAŁ
361WSZYSTKO TOBIE DZIŚ ODDAJĘ
378BYŁO PUSTO
383DZIŚ ZE MNĄ BĄDŹ
386WIELKI BOŻE
397JEŚLI USTANIESZ, MÓJ BRACIE
400UCZ MNIE MODLIĆ SIĘ
405ZAJMIJ UMYSŁ MÓJ
426PRZYJACIELA MAM
430DOM W NIEBIE MAM
431DZIEŃ PO DNIU
472CUDNE JEST NIEBO
475TO MÓJ PAN
479GDY SŁOŃCE ZAJDZIE
480ŚNIĘ O KRAJU
525CZY WY WIECIE?
530STAŃMY WRAZ
559PROŚCIE W DOM
589NALEŻĘ DO JEZUSA
621KAŻDY CZŁOWIEK
625CHCĘ ZA TOBĄ IŚĆ
653STÓJ PRZY MNIE