431

DZIEŃ PO DNIU

 

 

1. Dzień po dniu i w każdej nowej chwili
Nowych sił udziela mi mój Bóg. Wiem, że
Ojciec dziecię Swe posili, Żyję więc bez
obaw i bez trwóg. Ten, którego miłość nie
ma granic, Wie najlepiej, co ma komu dać;
Ból zmieszany jest z radości łzami, Znój i
trud spoczynek błogi ma.

2. Dzień po dniu mój Pan jest zawsze ze
mną, Gotów wciąż udzielać nowych łask.
On rozjaśnia moją dolę ciemną, W burzy
czas posyła słońca blask. Bóg obiecał nad
Swym dzieckiem czuwać, Wiernie też za-
danie spełnia Swe. Obietnica Jego strach
usuwa: Z każdym dniem umocnię siły twe!

3. Pomóż mi w doświadczeń ciężkiej chwili
Obietnicom, Panie, ufać Twym. Daj
zachować w sercu wiary tyle, By nie
zachwiać się w tym świecie złym. Spraw,
bym mógł pokornie z ręki Twojej Przyjąć
każdą z przeznaczonych dróg Dzień po
dniu, przez radość, trud i znoje, Aż osiągnę
wreszcie niebios próg.

 

002PANIE, OŻYW NAS SWĄ MOCĄ
005O JAK BŁOGIE JEST TO MIEJSCE
006BÓG JEST MIĘDZY NAMI
008STAŃ POŚRÓD NAS
012PÓJDŹMY, ŚPIEWAJMY
022BOŻE WIELKI
028CZEŚĆ DLA STWÓRCY
029ALLELUJA
059OJCZE NIEBIESKI
067JAK SZUKA JELEŃ
079PRAWDA O BIBLII
093SOBOTNI DZIEŃ
112MOJE SERCE DZIŚ RADUJE SIĘ
127O BOŻE, TYŚ CHWAŁĄ MĄ
130PROWADŹ MNIE
146OPOWIEDZ MI O JEZUSIE
185TRĄBCIE WOKOŁO
186WKRÓTCE PRZYJDZIE NASZ ZBAWCA
189POWSTAŃCIE CHRZESCIJANIE
200PATRZ, NADCHODZI ZBAWCA
209CZEKA NAS WIECZNEJ RADOŚCI KRAJ
212NADCHODZI DZIEŃ
213PAN ZABIERZE NAS
214WKRÓTCE, WKRÓTCE JUŻ
219ZWRÓĆ SWÓJ WZROK
220CZY MASZ MIEJSCE DLA JEZUSA?
240PAN CZEKA U DRZWI
250SKAŁO WIECZNA
262BO ON ŻYJE!
263CHRYSTUS STOI U SERCA DRZWI
264KIEDY ŻYŁEM W GRZECHACH
280ZAŚPIEWAJMY POCHWALNY CHYMN
284GDY ZBAWICIEL WSZEDŁ W SERCE ME
300NIC, TYLKO ŚPIEWAĆ
302CUDOWNE IMIĘ
304W JEZUSIE MOJA RADOŚĆ
306BEZ NIEGO
308ON SZCZĘŚCIEM MYM
310CZY ZNASZ TO IMIĘ
311TYLKO TOBIE UFAM, PANIE JEZU
316O, BŁOGA PEWNOŚĆ
320JAK BRZMI PIĘKNIE IMIĘ JEZUS
329SERCE ZBAWICIELA
352DO CIEBIE, BOŻE MÓJ
359GDY POKÓJ NIEBIESKI BÓG WLAŁ
361WSZYSTKO TOBIE DZIŚ ODDAJĘ
378BYŁO PUSTO
383DZIŚ ZE MNĄ BĄDŹ
386WIELKI BOŻE
397JEŚLI USTANIESZ, MÓJ BRACIE
400UCZ MNIE MODLIĆ SIĘ
405ZAJMIJ UMYSŁ MÓJ
426PRZYJACIELA MAM
430DOM W NIEBIE MAM
431DZIEŃ PO DNIU
472CUDNE JEST NIEBO
475TO MÓJ PAN
479GDY SŁOŃCE ZAJDZIE
480ŚNIĘ O KRAJU
525CZY WY WIECIE?
530STAŃMY WRAZ
559PROŚCIE W DOM
589NALEŻĘ DO JEZUSA
621KAŻDY CZŁOWIEK
625CHCĘ ZA TOBĄ IŚĆ
653STÓJ PRZY MNIE