Efezjan 3:14

King James Version

For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,

Biblia Brzeska

Dla tego skłaniam kolana moje ku Ojcu Pana naszego Jezu Krysta.

Biblia Gdańska

Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Biblia Tysiąclecia

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,

Biblia Warszawska

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,

Biblia Jakuba Wujka

Dlatego klękam na kolana moje ku Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

Biblia Przekład Toruński

Z tego powodu zginam moje kolana przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa;


Więcej na: biblia-online.pl


Jana 9:35A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: Czy wierzysz w Syna Człowieczego?
Efezjan 3:9I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył
Galacjan 4:7Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga
1 Jana 5:13To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
Efezjan 3:14Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
Daniela 3:25A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła.
Psalm 2:12Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!
Jana 1:18Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.