Efezjan 3:9

King James Version

And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ.

Biblia Brzeska

A iżbym objaśnił wszytkim, która jest społeczność tajemnice skrytej od wieków w Bogu, który wszytki rzeczy stworzył przez Jezusa Krystusa.

Biblia Gdańska

A iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;

Biblia Tysiąclecia

i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.

Biblia Warszawska

I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,

Biblia Jakuba Wujka

a iżbym objaśnił wszytkim, który jest szafunek tajemnice zakrytej od wieków w Bogu, który wszytko stworzył,

Nowa Biblia Gdańska

Także wszystkim objaśnić, jaka jest wspólnota tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa,

Biblia Przekład Toruński

I oświecił wszystkich, jaka jest wspólnota tajemnicy, która jest ukryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;


Więcej na: biblia-online.pl


Jana 9:35A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: Czy wierzysz w Syna Człowieczego?
Efezjan 3:9I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył
Galacjan 4:7Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga
1 Jana 5:13To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
Efezjan 3:14Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
Daniela 3:25A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła.
Psalm 2:12Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!
Jana 1:18Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.