Galacjan 4:7

King James Version

Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.

Biblia Brzeska

Przeto teraz nie jesteś sługą, ale synem; a jesli syn, też i dziedzic Boży przez Krystusa.

Biblia Gdańska

A tak już więcej nie jesteś niewolnikiem, ale synem; a ponieważ synem, tedy i dziedzicem Bożym przez Chrystusa.

Biblia Tysiąclecia

A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Biblia Warszawska

Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga.

Biblia Jakuba Wujka

A tak już nie jest niewolnikiem, ale synem: a jeśli synem, tedyć i dziedzicem przez Boga.

Nowa Biblia Gdańska

Tak, że nie jesteś już niewolnikiem – ale dzieckiem; a skoro dzieckiem, to i dziedzicem Boga przez Chrystusa.

Biblia Przekład Toruński

Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem; a jeżeli synem, to i dziedzicem Boga przez Chrystusa.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa.


Więcej na: biblia-online.pl


Jana 9:35A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: Czy wierzysz w Syna Człowieczego?
Efezjan 3:9I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył
Galacjan 4:7Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga
1 Jana 5:13To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
Efezjan 3:14Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
Daniela 3:25A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła.
Psalm 2:12Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!
Jana 1:18Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.