Jana 9:35

King James Version

Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?

Biblia Brzeska

I usłyszał Jezus, iż go precz wyrzucili, a gdy go znalazł rzekł mu: Ty wierzyszli w Syna Bożego?

Biblia Gdańska

A usłyszawszy Jezus, iż go precz wygnali i znalazłszy go, rzekł mu: Wierzyszże ty w Syna Bożego?

Biblia Tysiąclecia

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?

Biblia Warszawska

A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: Czy wierzysz w Syna Człowieczego?

Biblia Jakuba Wujka

Usłyszał Jezus, iż go precz wyrzucili, a nalazszy go, rzekł mu: Ty wierzysz w Syna Bożego?

Nowa Biblia Gdańska

Jezus także usłyszał, że wyrzucili go na zewnątrz, więc go znalazł i mu powiedział: Wierzysz ty w Syna Boga?

Biblia Przekład Toruński

A Jezus usłyszał, że go wyrzucili na zewnątrz, a gdy go znalazł, powiedział mu: Czy ty wierzysz w Syna Bożego?

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał: Czy wierzysz w Syna Bożego?


Więcej na: biblia-online.pl


Jana 9:35A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: Czy wierzysz w Syna Człowieczego?
Efezjan 3:9I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył
Galacjan 4:7Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga
1 Jana 5:13To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
Efezjan 3:14Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
Daniela 3:25A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła.
Psalm 2:12Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!
Jana 1:18Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.